Her vil de bygge ny skole

Tre skoler på Vesterøya blir lagt ned og erstattet med en helt ny skole på Kariåsen. Det åpner også for utvidet barnehagetilbud når Ormestad skole legges ned.