Må kutte klasser på grunn av dårlig luft

Nå er luften så dårlig på Sandefjord voksenopplæring at de ikke får ha mer enn 14 elever i klasserommet.