I august startet 13-åringen på ungdomsskolen. Han fulgte den tradisjonelle undervisningen og valgte seg spansk som andre fremmedspråk. Men etter et besøk i Alta fant han og moren ut at tenåringen hadde krav på opplæring i samisk, siden han er av samisk ætt (se fakta).

Mor Anne Marie Sara Isaksen sendte brev til sametinget og deretter til skolen. Det førte til at skoleledelsen måtte kaste seg rundt og finne en måte å undervise Emil på – for ingen av lærerne der kan samisk.

Etter mer brevveksling mellom skole og fylkesmenn i både i Vestfold og Finnmark startet Emil med samisk undervisning i forrige uke. Det skjer som fjernundervisning via Skype.

Samisk to ganger i uka

– Det er en lærer ved Karasjok videregående skole som har ansvaret. Hun og Emil har to undervisningstimer sammen i uka, forteller Gro Borøchstein, avdelingsleder ved 8. trinn.

Det betyr at timene Emil dedikerte til spansk nå er byttet ut med samisk. Én time hver mandag og onsdag sitter han på et grupperom og mottar undervisning en-til-en via en datamaskin som er utstyrt med det nordsamiske tastaturet.

– Da jeg startet i forrige uke hadde jeg et par sommerfugler i magen, for å si det sånn, innrømmer han.

Oppstartsfasen innebærer terping på vokaler, konsonanter, diftonger og noe dialog. 

Samisk undervisning

Utenfor samiske distrikt har samer rett til opplæring i samisk, jamfør opplæringsloven § 6-2, tredje ledd. Det betyr at samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

Begrepet same omfatter personer som kan skrives inn i samemanntallet, og barn av de som kan skrives inn, jamfør sameloven § 2-6 og opplæringsloven § 6-1.

Begrepet samisk språk slik det er benyttet i opplæringsloven kapittel 6, omfatter både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, jamfør opplæringsloven § 6-1.

Elevene velger selv hvilket av de samiske språkene de ønsker opplæring i. Elevene kan velge samisk som første- eller andrespråk.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Det er et veldig interessant språk, men jeg må følge godt med. Jeg skal lære et helt nytt alfabet og uttalelsene på ord er veldig forskjellig fra både norsk og engelsk, forteller han.

I tillegg til Skype-undervisninga har han lastet ned applikasjoner på mobilen som hjelper ham med oversetting og uttale.

13-åringen var aldri i tvil om å lære seg slektas morsmål, siden han har mye samisk familie. Han er stolt av opphavet sitt. Moren hans snakker samisk, men er ikke like stødig på gramatikken. Emils bestemor bor også i Sandefjord. 13-åringen gleder seg til å snakke samisk med dem begge to.

Utålmodig for å lære

– Jeg har alltid vært interessert i det samiske språket og da jeg fikk vite at jeg hadde rett på undervisning, kunne jeg nesten ikke vente med å begynne, sier han.

8.-klassingens eneste utfordring er at samisk er et eksamensfag som 13-åringen kan risikere å komme opp i på 10. trinn. Etter kun én ukes undervisning er det en skremmende tanke for Emil, men han er dedikert og ønsker å lære så mye som mulig.

– Jeg vil lære meg språket og fortsette å ha det på videregående. Da kan jeg lære det videre til søskenbarna mine og til mine egne barn når den tid kommer.