Det startet med at en kontaktlærer for førsteklassinger ved en skole i Larvik ble anmeldt for vold.

Barnas foreldre fryktet at det usunne klasseromsklimaet ikke bare skyldtes den ene læreren.

Moren til en seksåring i klassen la derfor en diktafon i barnets sekk for å høre hva som skjedde i klassen.

– Dette er første gang jeg har hørt om opptak gjort uten samtykke i en undervisningssituasjon, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til Nettavisen. Han kjenner ikke til den konkrete saken og ønsker ikke å kommentere den.

Mor gjorde lydopptak – en lærer til tatt ut

Da en lærer ble anmeldt av en far, konfronterte kollegaen det seks år gamle barnet på skolen dagen etter. Nå er det full oppvask ved skolen, skriver Østlands-Posten.

Onsdag i forrige uke ble en kontaktlærer for førsteklasse ved en barneskole i Larvik anmeldt for vold mot en elev.

Den saken etterforskes nå av politiet.

Men ifølge kilder ØP har snakket med omfatter saken langt mer enn en eller to enkeltepisoder.

Østlands-Posten vet at flere foreldre i den aktuelle klassen i hele høst har vært bekymret for klasseromssituasjonen, undervisningen og de pedagogiske metodene som blir brukt av begge kontaktlærerne på det aktuelle trinnet.

Gjorde opptak av skoledagen

– Da læreren ble anmeldt og skulle bli tatt ut av undervisningen, var jeg alvorlig bekymret for hvordan barna ville bli håndtert på skolen dagen etter. Jeg valgte derfor å gå til det alvorlige skrittet å legge en diktafon i mitt barns ransel, forteller en mor ØP har snakket med. Hun er ikke moren til barnet som var involvert i episoden som er anmeldt.

– Det vi har hørt på opptaket, var verre enn jeg kunne forestille meg, sier hun.

Opptaket er fem timer langt, og Østlands-Posten har fått lese en avskrift av opptaket.

– Undervisningen er preget av at elever belønnes, eller straffes, for oppførselen hele veien. Og læreren henger ut enkeltelever, gjerne ved å få klassen til å vende seg imot dem.

Men det hun reagerer sterkest på er en episode som skjer etter at rektor ved skolen informerer kontaktlæreren om at hennes kollega er anmeldt.

– Læreren henvender seg direkte til seksåringen og sier «Jeg vet hva du har sagt om (lærerens navn). Jeg er ikke redd for deg». Det er helt utrolig at en lærer kan konfrontere en førsteklassing på denne måten.

Hun mener lærerens oppførsel overfor barnet forverret seg utover dagen.

– På et tidspunkt har de en privat samtale. Da er ikke opptaket klart, men barnet var etter skolen fortvilet og fortalte moren sin at det var hun som var skyld i at læreren nå kom i fengsel. Det er uhørt å bruke barn på denne måten, sier moren.

– Forholdene gjør at vi er bekymret

Østlands-Posten vet at begge de omtalte lærerne nå er tatt ut av undervisning ved skolen. Men kommunalsjef for oppvekst i Larvik kommune, Jan Erik Norder, vil ikke bekrefte dette.

– Siden dette også er en personalsak, må vi som skoleeiere følge regler for taushetsplikt. Men jeg kan bekrefte at vi har hatt møte med foreldre og SU-leder, og vi er svært bekymret for de forholdene vi er blitt gjort kjent med. Nå skal vi snu hver stein for å undersøke saken og få klarhet i hva som har skjedd og ivareta det psykososiale miljøet ved skolen, sier Norder.

ØP har i forbindelse med denne saken forsøkt å komme i kontakt med begge de aktuelle lærerne, men ingen av dem har besvart våre henvendelser.

LES OGSÅ: Læreren skulle ikke være alene med elevene