Slik kunne kommunen unngått ESA-klage

Åpnet i 2007: Sandefjord kommune bidro med sin tomtegave til at Sandefjord Fotball kunne bygge Komplett.no Arena. Her fra åpningen i 2007. Fra venstre: Fra venstre Eric Sandtrø, ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Øystein Ulsnæs, Øyvind Allum, Jan Fredrik Bjørntvedt og Bjørn Granerød. Foto: Olaf Akselsen

Åpnet i 2007: Sandefjord kommune bidro med sin tomtegave til at Sandefjord Fotball kunne bygge Komplett.no Arena. Her fra åpningen i 2007. Fra venstre: Fra venstre Eric Sandtrø, ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Øystein Ulsnæs, Øyvind Allum, Jan Fredrik Bjørntvedt og Bjørn Granerød. Foto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunen hadde tre alternative måter å gi stadiontomta på. Den som ble valgt, ga bråk.

DEL

– Ja, vi har lært noe av dette, sier rådmann Gisle Dahn.

Han sikter til saken som nå verserer i Eftas overvåkingsorgan ESA. Den foreløpige konklusjonen til ESA er at tomtegaven til Sandefjord Fotball AS i 2006 var ulovlig.

Dette er begrunnelsen:

Kort tid etter at kommunenoverførte to landbrukstomter på Pindsle, tomter kommunen selv hadde betalt 3,7 millioner kroner for, solgte klubbselskapet den ene tomta, næringsdelen, til Sandefjord Fotball Næring AS. Salgssummen var 40 millioner kroner.

På dette tidspunktet var de samme personene sentrale i begge selskaper.

Dette betyr, ifølge ESA, at gaven fra kommunen hadde en langt høyere verdi enn den opprinnelige kjøpesummen og dermed en ulovlig gave.

Klage fra innbyggere

Da ESA i oktober 2014 startet en formell etterforskning av saken ble bakgrunnen oppgitt å være klager fra «bekymrede innbyggere».

I sin orientering til formannskapet skriver rådmannen at han «...er betenkt over den tids- og ressursbruk som klagen fra noen bekymrede innbyggere som ønsker å være anonyme har utløst».

Til Sandefjords Blad sier Dahn at han ikke vet om dette er lokale innbyggere, eller om de er bosatt utenfor kommunen.

– Klagen kom overraskende på oss. Det var hele tiden klart at tomtegaven skulle brukes til ny stadion, og vi var helt åpne på at den også skulle bestå av en næringsdel. I etterkant ble det klart at byggingen ble dobbelt så dyr som først planlagt.

Kunne bare lagt til rette

Klagen var ikke bare en overraskelse; den ga både kommunen og Sandefjord Fotball en vanskelig og tung sak å håndtere. Kommunen måtte til slutt hyre inn en advokat med ekspertise på EU-juss.

Så langt har eksperten kostet kommunen 145.000 kroner.

I ettertid ser rådmannen at bråket kunne vært unngått – på to måter: Enten kunne kommunen ha lagt til rette for tomteoverdragelsen uten selv å gå inn som midlertidig eier, eller kommunen kunne ha kontaktet ESA og fått en forhåndsgodkjenning for sin håndtering.

– Da ville vi ha vært «home free», sier Gisle Dahn.

Formannskapet har tidligere ikke vært involvert i saken gjennom ordinær saksbehandling.

«Med bakgrunn i sakens uvanlige karakter, ville dette normalt vært naturlig å gjøre. Håndteringen er imidlertid formelt ikke i strid med delegasjonsreglementet, ettersom kommunens tilsvar er innrettet mot å gjennomføre bystyrets vedtatte forutsetninger for tomtegaven» heter det i innstillingen.

Tror de blir hørt

Dersom ESA skulle konkludere med at tomtegaven er ulovlig støtte, betyr det at støtten skal «gjenvinnes». Hvordan dette i så fall skal skje i praksis, har ikke kommunen fått vite.

Rådmannen beroliger imidlertid med at han «...tror det er gode muligheter for at kommunens (og Sandefjord Fotballs) syn blir lagt til grunn ved den endelige avgjørelsen i ESA».

Artikkeltags