Bytter snøkaos med kunstgress

Samtidig som snøen laver ned og dekker banene, starter Runar IL arbeidet med å lage ny kunstgressbane.