Avviser snikgebyr: – Det har ikke vært i tankene våre i det hele tatt

Av og