I løpet av 2017 kontrollerte Statens vegvesen 8.444 tunge kjøretøy i Region Sør.

«Det ble funnet avvik ved hele 48 prosent av de kontrollerte kjøretøyene, som resulterte i skriftlig mangelrapport. 29 prosent av de kontrollerte kjøretøyene fikk i tillegg bruksforbud», skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fått bulk på bilen? Slik rettet vi den opp med kokende tevann (+)

Mye bremsefeil

Region Sør omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Veivesenet lister blant annet opp følgende hovedpunkter fra fjorårets kontroller:

  • Mye bremsefeil: Veivesenet kontrollerte bremsesystemet på drøyt 11 prosent av bilene som ble stoppet. 28 prosent av disse hadde alvorlige feil på bremseanlegget som resulterte i skriftlig mangelrapport.
  • Lastsikring: Over 4.000 kjøretøy ble kontrollert. Det ble utstedt skriftlig mangelrapport for 12 prosent av disse kjøretøyene.
  • Mindre feil på dekk og kjetting: Dekk og kjetting har vært et viktig kontrollområde i 2017, og antallet kontrollerte kjøretøy var for fjoråret var 7.431, mot 6.965 året før. Resultatet ble at 407 kjøretøy fikk gebyr, en økning på 5,5 prosent.
  • Kjøre– og hviletid: Over 30.000 førerdøgn ble kontrollert for 2.454 førere. 39 prosent av sjåførene hadde avvik som resulterte i skriftlig mangel. Ni prosent av førerne ble anmeldt på grunn av svært alvorlige brudd.
  • Kabotasje (godstransport): Det er på dette kontrollområdet veivesenet ser den mest markante endringen fra året før. – Vi kontrollerte 106 sjåfører for midlertidig kabotasje (godstransport) i løpet av 2017. Dette er en økning på 20 prosent fra 2016, men det er på sanksjonssiden vi ser den største endringen. Fra to førere med avvik i 2016 til ni førere i 2017. Det er trolig ikke mer ulovlig kabotasje i 2017 enn 2016, men heller at Statens vegvesen er blitt dyktigere til å avdekke denne type kriminalitet, melder veivesenet.

LES OGSÅ: Trodde du eldre var mest utsatt på glatta? Tro om igjen! (+)

Flere satsingsområder i 2018

I 2018 vil veivesenet ha følgende satsningsområder: Dekkutrusting, bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring samt kjøre- og hviletid.

– Vi arbeider kontinuerlig med større grad av profesjonalisering og målretting av vår kontrollvirksomhet. Vi mener vi har lykkes med dette ved at nærmere halvparten av kjøretøyene som ble stanset i løpet av fjoråret hadde mangler som resulterte i skriftlig mangel, uttaler kommunikasjonsrådgiver Kjell Wold i Statens vegvesen Region Sør i pressemeldingen.