– Skole er den desidert viktigste saken for SV

SOSIALIST: Thore Sebastian Nielsen står som nummer to på valglisten til Sandefjord SV.

SOSIALIST: Thore Sebastian Nielsen står som nummer to på valglisten til Sandefjord SV. Foto:

Nærskoleprinsippet er viktig for SV. Skolene skal være nær der elevene bor. Det er også viktig å satse på lærerne.

DEL

– Skolestrukturdebatten går mye på hvilke skoler som skal legges ned, hvor eventuelt nye skoler skal bygges og hvilke som skal pusses opp. Vi er ikke for å slå sammen til tre store enheter, det ødelegger nærskoleprinsippet. Men SV er vel så mye opptatt av innholdet i skolen, sier nummer to på listen over SV kandidater til kommunestyrevalget, Thore Sebastian Nielsen.

LES OGSÅ: – Abortloven er en tragedie for vårt land, og den strider mot vårt syn på mennesket

Satser på lærerne

I SVs valgprogram står det at partiet vil gi lærerne deres faglige autoritet og frihet tilbake.

– Vi vil fjerne målstyringen for både lærerne og elevene. Vi vil gi lærerne tilliten tilbake og gi dem handlingsrom i sitt virke. Vi ønsker også mer fysisk aktivitet, praktisk læring, musikk og kultur i skolen, sier Nielsen.

Politikere på den andre siden av høyre/venstre-aksen ønsker å fokusere på det som kalles kjernefagene; norsk hoved- og sidemål, engelsk og matematikk. SV mener at ikke hele løsningen ligger der.

– Vi sier ikke at kjernefagene ikke er viktige, men når høyresiden sier de vil ha mer kurs og etterutdanning for lærerne sier de egentlig at lærerne ikke er gode nok. SV synes lærerne er gode, men de har harde rammer under målstyringssystemet. I Finland har de ikke kjernefagene som sine hovedsatsingsområder, og de er kåret til verdens beste skoler 10 år på rad. Vi har mer tro på at lærerne får mer tid sammen elevene, at leksene skal skje på skolen i skoletiden og at elevene får gratis mat, sier Nielsen.

SV ønsker også at nye skolebygg skal ha en kultursal på lik linje med gymsaler.

– Det blir et knutepunkt for nærområdet, også etter skoletid, sier Nielsen.

LES OGSÅ: Senterpartiet kraftig opp – Høyre og Fremskrittspartiet stuper

Rask psykisk helsehjelp

Psykisk helse er også et satsingsområde for SV i Sandefjord.

– Vi må starte det forebyggende arbeidet fra tidlig av. Innsats må inn fra jordmor til utgangen av ungdomsskolen. Vi må skape lavterskelarenaer hvor ungdom kan treffes, som preges av små forskjeller og sterke fellesskap. Sandefjord trenger også miljøarbeidere i småskolen og utekontakter – team av fagpersonell, foreldre og frivillige – som er ute og treffer ungdom der de er, sier Nielsen.

Han mener også at det bør være et tettere samarbeid mellom kommunen, psykisk helsevern og Nav.

– Og her bør vi skille psykisk helse og rusproblematikk. Det er mange der ute som sliter mentalt, men som ikke har rusproblemer. Unge bør få rask psykisk helsehjelp, og da må vi ha Bupa (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) her i Sandefjord. Slik det er i dag, må de som trenger hjelp av Bupa reise til Tønsberg eller Larvik. Det holder ikke, sier han.

LES OGSÅ: Lover minst én ny skole

Feil på systemet – ikke eleven

Thore Sebastian Nielsen og Sosialistisk Venstreparti vil også ta tak i levekårene i Sandefjord.

– Forholdene som levekårskartleggingen avslører er overhodet ikke bra. Over 38 prosent av de i aldersgruppen mellom 21 og 29 år har ikke oppnådd yrkes- eller studiekompetanse i løpet av fem år. Når det tallet er så høyt er det ikke elevene det er noe galt med – det er systemet. Vi kan ikke ha krav som ekskluderer elever, vi må ha krav som inkluderer dem, sier Nielsen.

Han reagerer også på at Sandefjord har mange unge uføre og mange unge på arbeidsavklaringspenger.

– Høyre-siden skryter av at Sandefjord er den fjerde beste næringskommunen i Vestfold og Telemark. Men hvis du ser bak tallene oppdager du at den nye næringen ikke gir nye arbeidsplasser i kommunen. Målet med ny næring må være å skape trygge arbeidsplasser til våre innbyggere, sier han.

LES OGSÅ: – Jobben som ordfører var den beste jeg har hatt

Kjemper for menneskeverdet

Fattigdommen i Sandefjord er også noe som bekymrer Thore Sebastian Nielsen.

– I Sandefjord er det ifølge levekårskartleggingen 1.648 barn som lever i lavinntektshusholdninger. Vi mener det blir helt feil at ikke barnetrygden holdes utenfor sosialhjelpen. Barnetrygden skal ikke bli avkortet hvis man mottar sosialhjelp. Det er å ta penger som er øremerket barna. Sandefjord er den eneste kommunen i fylket som gjør det på denne måten, sier han.

Thore Sebastian Nielsen er ganske fersk i politikken, og blir intervjuet i forbindelse med valget fordi SVs listetopp, Charlotte Jahren Øverbye, mistet sin mor nylig og er i en sorgprosess.

– Men hun er fremdeles vår førstekandidat. Grunnen til at jeg kaster meg inn i politikken er at det finnes mennesker som ikke har noen stemme. Det er viktig at også de bli hørt. Olof Palme sa en gang at menneskeverd betyr at alle mennesker har rett til skole, arbeid, helse og et trygt sted å bo. Det er det jeg vil kjempe for, sier han.

Thore Sebastian Nielsen

Andrekandidat på SVs valgliste

  • Alder: 39 år
  • Bosted: Kamper Bas
  • Sivil status: Gift, fire barn
  • Politisk erfaring: Lokallagsleder i Sandefjord Sv på andre året

Artikkeltags