Eldre er fornøyd med nye Nygård

Redusert standard på ombygde rom ved Nygård sykehem bekymrer ikke rådet for eldre det minste. – Også de ansatte og pårørende synes dette blir bra, sier leder i rådet, Ragnar Klavenes.