(Tønsbergs Blad)

De nye nettsidene - som du fortsatt vil finne på www.siv.no - rulles ut neste uke. Da vil alle sykehus i Helse Sør-Øst sitt område få nye nettsider. Det hele er en del av et større prosjekt som har pågått i to år.

– Den nye nettsiden vil ta utgangspunkt i pasientens behov, både før, under og etter behandling, forteller Line Jacobsen, som har vært prosjektleder for sidene hos SiV.

Den største nyheten på sidene er at du nå kan finne ut mer om din sykdom; hva som er vanlig sykdomsforløp, hvordan sykehuset behandler den og hva som er vanlig oppfølging.

Et skritt på veien

Sykehuset er inne i en intens sluttspurt nå den siste uka, før alt lanseres. Alt kan ikke garanteres å være som ønsket fra dag én.

– Vi jobber hele tiden med å forbedre informasjonen på nettsidene våre, forteller Jacobsen.

Blant annet er ikke alle sykdommer og behandlinger inne på sidene ennå.

De nye sidene er et skritt på veien mot en ny, felles portal for alle pasienter ved norske spesialisthelsetjenester. Når en slik portal vil være klar, er ikke sikkert.

Sidene er testet på brukere, og tilbakemeldingene har vært gode, forteller sykehuset.

Tilsvarende sider har blitt lansert i de øvrige landsdelene tidligere. Helse Sør-Øst, som har ansvaret for halvparten av landets helsevesen, er sistemann ut i prosjektet.

Les også: Sender trailerlass med medisinsk utstyr til Ukraina

Håper skjema videreføres

Det høres særlig fint ut for dem som vil søke seg fram til informasjon på egenhånd.

Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold

Hos pasient- og brukerombudet i Vestfold, Torunn Grinvoll,  håper de at de nye sidene kan være til glede for pasientene.

– Det høres særlig fint ut for dem som vil søke seg fram til informasjon på egenhånd, sier Grinvoll.

Hun håper også det fortsatt vil være mulig å søke om å få tilsendt journalen sin via sykehusets nettsider.

– Det benytter vi ofte, så det skjemaet håper jeg de viderefører, sier hun.