Av disse pasientene blir 1 av 5 avvist på sykehuset. – Alarmerende, sier legeforeningen

Artikkelen er over 3 år gammel

Minst 20 prosent av pasientene fastlegene i Vestfold henviser til sykehuset for psykiatrisk behandling, blir avvist. Ved sykehusene i resten av landet, bortsett fra i Sør-Trøndelag, blir kun en av hundre pasienter avvist.