Sykehuset jobber på spreng med å få ned antall korridorpasienter: – Vi har ikke lykkes

Nå skal ledelsen lage handlingsplan.