Gå til sidens hovedinnhold

PST intensiverer arbeidet etter Paris-terroren

Artikkelen er over 6 år gammel

Denne uka bestemte PST-sjef Benedicte Bjørnland og politidirektør Odd Reidar Humlegård at deler av PSTs såkalte terrorplanverk skal iverksettes.

Årsaken er fredagens angrep i Paris og det økte antallet asylsøkere som kommer til Norge.

Det skriver NTB onsdag.

– Tiltaket som er iverksatt, er en nasjonal etterretningsinnsats for å gi PST og politiet et best mulig grunnlag for å fange opp og forebygge eventuell planlegging av terror i Norge, heter det.

Konkret innebærer avgjørelsen at politiet og PST systematiserer og intensiverer innhentingen av all relevant informasjon som kan ha betydning for trusselsituasjonen i Norge.

Informasjonsinnhentingen rettes også mot enkeltpersoner. Da gjerne personer det knyttes bekymring til blant det økte antallet asylsøkere til Norge.

PST understreker at det ikke foreligger noen informasjon som knytter Paris-angrepene eller gjerningspersonene til Norge, men at trusler og oppfordringer fra blant annet IS, kan påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennoføre terrorangrep også her.

På sikkerhetstjenstens hjemmesider heter det:

«Erfaringer fra tidligere gjennomførte terrorhandlinger viser at handlingene kan ha en smitteeffekt og at noen kan finne inspirasjon til å forsøke å gjennomføre såkalte følgehandlinger. Det er heller ikke uvanlig at det fremsettes trusler i forbindelse med eller i etterkant av slike hendelser».

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  • PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.
  • Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.
  • PST har hovedkontor i Oslo og flere lokale kontorer over hele landet. Den øverste ledelsen i PST består av sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste, assisterende sjef, åtte avdelingsdirektører og en kommunikasjonsdirektør.
  • Sjefen for PST er Benedicte Bjørnland fra Sandefjord.

 

Kommentarer til denne saken