Bane NOR går inn for tunnel under Mokollen

Av og

Jernbaneselskapet har, etter flere år med utredninger, bestemt seg for hvilken trasé det nye dobbeltsporet bør ha.