Det kan bli togparkering i Sandefjord – nå vil Bane NOR svare deg på alt du måtte lure på om prosjektet

INVITERER: Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR håper mange ønsker å snakke med dem om den nye togparkeringen.

INVITERER: Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR håper mange ønsker å snakke med dem om den nye togparkeringen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR vurderer å bygge togparkering på Vestre Stavnum. Nå inviterer de publikum på møte for å fortelle om prosjektet.

DEL

Tirsdag 13. november inviterer Bane NOR til åpent informasjonsmøte om togparkeringer. Her vil det bli en presentasjon av prosjektet og hva som er hensikten med det, i tillegg til at du kan komme med spørsmål og innspill.

Arrangementet er et samarbeid mellom Sandefjord og Tønsberg kommune. Møtet vil foregå i Bane NORs brakkerigg i Eckersbergs gate 3 i Tønsberg fra klokka 17.30.

– Vi håper så mange som mulig kommer og vil snakke med oss om prosjektet, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR i en pressemelding.

Ett av de fire stedene som utredes for den nye togparkeringen er Vestre Stavnum i Sandefjord kommune. Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune vurderes også.

For tidlig å si hvor det blir

Bane NOR skal i størst mulig grad å unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse. I tillegg vil økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet spille en rolle i vurderingene som skal gjøres.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om hvor anlegget skal bygges, eller hvilke eiendommer som blir direkte berørt. Først må vi utrede disse fire områdene og se hvor det samlet sett vil være best å legge togparkeringen, sier Solhaug.

Nå jobber Bane NOR med et forslag til planprogram, som vil bli sendt på høring vinteren 2019. I planprogrammet beskrives de aktuelle områdene. I tillegg er dokumentet en plan for hvordan den videre prosessen skal foregå.

Hensikten med utbygging av dobbeltspor og togparkering er et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

– Et slikt anlegg gir mulighet for flere avganger og et mer pålitelig transporttilbud, forteller Solhaug.

Fakta om togparkering:

■ Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de

ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.

■ Anlegget som planlegges i Tønsberg/Sandefjord er for inntil 14 tog på 110 meter. Størrelsen

på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.

■ Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg,

plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det

planlagte dobbeltsporet.

Kilde: Bane NOR

Artikkeltags