Tenner fakkeltog mot togtrasé

På Unneberg vil de ikke gi seg mot Bane NORs planer, uten en kamp for natur og grunn. Nå skal de gå i fakkeltog.