Vil at dette området på Torp skal utredes for togparkering

VESTRE STAVNUM: Dette området, øst for Torp flyplass, er ett av stedene hvor det anbefales videre utredning for togparkering.

VESTRE STAVNUM: Dette området, øst for Torp flyplass, er ett av stedene hvor det anbefales videre utredning for togparkering. Foto:

Bane Nor planlegger et gigantisk «tog-hotell» i Vestfold. I en rapport anbefales det at ett sted i Sandefjord og tre steder i Tønsberg skal utredes videre.

DEL

Totalt er 15 forskjellige steder i kommunene Sandefjord, Tønsberg og Horten er vurdert i søket etter mulige områder for togparkering.

Nå har Bane Nor lagt ut en rapport, som beskriver disse 15 områdene.

– Vi skal ta med oss langt færre arealer enn 15 i den videre planleggingen. Denne rapporten er viktig for å sikre at det er realistiske alternativer vi sitter igjen med, uttaler prosjektleder Julie Backe-Bogstad i Bane NOR.

I rapporten anbefales det at områdene Brekkeskogen (Tønsberg), Skottebakken (Tønsberg), Barkåkerskogen (Tønsberg) og Vestre Stavnum (Sandefjord, øst for Torp flyplass) tas med i den videre planprosessen.

LES OGSÅ: Bane Nor trenger 40 dekar til togparkering – vurderer Sandefjord

– Må finne gode alternativer

Før Bane NOR anbefaler ett av områdene for utbygging, er det mye som skal på plass.

– Vi må finne gode alternativer. Bane NOR skal i størst mulig grad å unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse, sier Backe-Bogstad.

Hun legger til at økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet naturligvis også spiller en rolle når de skal finne areal.

LES OGSÅ: Kamp for togparkering på Torp

Skal stå ferdig innen syv år

Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet er ferdig mellom Oslo og Tønsberg i 2025, ifølge foreløpige planer.

I løpet av prosessen skal naboer og grunneiere holdes løpende orientert. Planene skal også legges ut på offentlig høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill, forslag og synspunkter underveis i prosessen, ifølge Bane Nor.

Hele rapporten kan du lese HER.

Fakta: Togparkering i Tønsberg-området

  • Et hensettingsanlegg (togparkering) er der togene står om natten og når de ellers ikke er i drift.
  • På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet jernbanesporet og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset trafikken.
  • Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen. Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten.
  • Uten nytt hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger til og fra Tønsberg.
  • Anlegget blir i størrelsesorden 60 dekar. Det skal være plass til å parkere de 14 enkle togsettene som skal brukes til og fra Tønsberg stasjon. Hvert av disse enkle Flirt-settene er 110 meter.

Kilde: Bane Nor

Artikkeltags