Åpner kontoret for alle som mener noe om nytt dobbeltspor

TILGJENGELIG: Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug er blant dem du kan møte når BaneNOR og Sandefjord kommune intivterer til åpent kontor mandag 8. januar.

TILGJENGELIG: Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug er blant dem du kan møte når BaneNOR og Sandefjord kommune intivterer til åpent kontor mandag 8. januar. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Valget står mellom tre togtraseer og to ulike stasjonsplasseringer. Mandag holder kommunen og BaneNOR åpen kontordag der du kan komme med innspill og spørsmål.

DEL

BaneNOR vil at folket i Sandefjord engasjerer seg. Derfor inviterer de og kommunen til åpen dag mandag 8. januar.

– Jeg håper mange kommer og vil snakke med oss om planleggingen, sier selskapets planleggingssjef, Hanne Sophie Solhaug.

Det er ingen tvil om at hun og BaneNOR har en stor jobb foran seg. I 2018 skal de finne ut hvilken av de tre korridorene de vil anbefale å bygge nytt dobbeltspor i (se kart). To av traseene legger opp til at man  også må flytte stasjonen. Den vil da eventuelt flyttes vest for Sandefjordsveien, et sted mellom Tempo-krysset og Sandefjord videregående skole.

Hjertnes er stedet å gå dersom du har innspill eller spørsmål. Da vil du møte både saksbehandlere fra BaneNOR og kommunen. Du finner dem ved den lille scenen i Hjertnesfoajeen mellom klokka 13 og 20.

– Vi skal forsøke å besvare de spørsmålene som kommer. Men husk at det er tidlig i planleggingsprosessen. Det er derfor mye vi foreløpig ikke har svar på, understreker Solhaug.

Les også: Hun har ansvaret for ny Vestfoldbane – gjett hva hun lekte med som barn ...

Plan med konsekvenser

Planprogrammet – kort sagt «planen for den videre planleggingen» – ble vedtatt av formannskapet i Sandefjord 4. desember 2017.

Utover våren starter BaneNOR arbeidet med å lage en såkalt konsekvensutredning for de tre traseene. Da vil de se hvordan alle omgivelsene påvirkes av de ulike linjevalgene. Der vil også stasjonsløsningen være viktig.

(Saken fortsetter under kartet.)

TRE TRASEER: BaneNOR har valgt ut tre traseer der det nye dobbeltsporte kan komme. Før jul besluttet Sandefjords politikere at det er disse tre man skal jobbe videre med. Langs den skraverte linja, under Hjertås og deler av byens boligstrøk, kan linja muligens legges i tunnel.

TRE TRASEER: BaneNOR har valgt ut tre traseer der det nye dobbeltsporte kan komme. Før jul besluttet Sandefjords politikere at det er disse tre man skal jobbe videre med. Langs den skraverte linja, under Hjertås og deler av byens boligstrøk, kan linja muligens legges i tunnel. Foto:

Når konsekvensutredningen er ferdig, vil jernbaneselskapet komme med en anbefaling. Da skal de ha veid positive og negative effekter opp mot hverandre, blant annet for natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi. Det skjer utpå høsten i år, og da vil den sendes videre i systemet slik at kommunens politikere skal ta et valg.

BaneNOR har gode erfaringer fra lignende åpne dager i andre byer.

Nytt dobbeltspor forbi Sandefjord

  • BaneNOR stiller forslag til trasé og stasjonsplassering.
  • Sandefjord kommune er planmyndighet. Det betyr at det er kommunen som skal vedta planene.
  • Planprogrammet: Angir hvilke korridorer som skal vurderes og utredes. Ble vedtatt av Sandefjords formannskap i desember.
  • Tre ulike traseer er aktuelle å bygge dobbeltsporet i: Torp Vest-korridoren, Unneberg-korridoren og Gokstad-korridoren. Velges en av de to førstnevnte korridorene, vil stasjonen flyttes til et sted mellom Sandefjordsveien og Sandefjord videregående skole. Velgdes Gokstad-korridoren, vil stasjonen bli værende der den er i dag.
  • Kommunedelplanen: Her velger man hvilken korridor som skal bygges ut.
  • Reguleringsplanen: Her kommer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor korridoren.
  • Alle disse planene må ut på høring. Neste plan som skal ut på høring er kommunedelplanen. Den vil sendes ut for innspill tidlig i 2019.
  • Det vil fortsatt være flere år til man sender ut forslag til en endelig reguleringsplan på høring.
  • Kilde: BaneNOR

Les også: – Planen påvirker alle folks hverdag. Derfor bør de engasjere seg.

Tunnel under Breidablikk

Rett før formannskapet vedtok planprogrammet i desember, orienterte Solhaug politikerne om hva man tenker for det nye dobbeltsporet forbi Sandefjord. Hun poengterte blant annet at BaneNOR framover ønsker hyppige møter med både kommunestyret og formannskapet i Sandefjord.

Hun fortalte også at selskapet vurderer å legge dobbeltsporet i tunnel under boligområdene på Breidablikk. Selskapet vurderer også hvordan de kan skjerme turområdet Hjertås og jordbruksområdene på Unneberg på best mulig måte.

Les også:  Dobbeltspor øst for flystripa kan gi «Torp light»-stasjon

Artikkeltags