Jernbaneverket har behov for mer informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt togtrasé og byggearbeider. Derfor vil de ta opp igjen grunnboringen på strekningen forbi Sandefjord i 2016.

Håpet er at de skal skaffe seg bedre info om hvor langt det er ned til fast fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.

– Men det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom borepunktene og den framtidige plasseringen av dobbeltsporet, påpeker prosjekteringsleder Toril Wiig i Jernbaneverket.

Endelig korridor er planlagt ferdigstilt våren 2018.

Forbi Sandefjord er det hittil lansert tre mulige korridorer der en trasé kan gå. Det sist lanserte forslaget går ut på å legge togstasjonen under Badeparken.

Les også: Disse togtidene gjør det nesten umulig å jobbpendle mellom Vestfold-byene