Åpner tilsynssak ved skole etter grove overgrep

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen i Vestfold vil granske prosessen som ble gjort ved skolen der en lærer i høst ble dømt til syv års fengsel for grove overgrep.

DEL

For tre uker siden ble en lærer på en skole i Vestfold dømt til syv års fengsel for grove overgrep.. Læreren innrømmet overgrep mot en jente og produksjon av videoer som seksualiserer barn, og ble i tillegg dømt for beføling av to andre jenter.

Avisen har fått bekreftet at læreren som ble dømt for overgrepene, ikke vil anke saken.

LES OGSÅ: Ber om at læreren straffes med fengsel i sju år og ni måneder: – Det er knapt ett formildende moment

Fylkesmannen i Vestfold har nå besluttet åpne tilsyn ved skolen, etter å ha blitt gjort kjent med forhold som gjelder det psykososiale miljøet.

«Som følge av sakens alvorlige karakter ønsker Fylkesmannen å intervjue skoleeier, skoleledelse, lærere, assistenter, foreldre og elever», skriver Fylkesmannen i Vestfold i et dokument til den aktuelle kommunen.

Tilsynet ved skolen vil dreie seg om lovhjemler i opplæringslovens paragraf 9, som blant annet går på at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø. Av bestemmelsens andre og tredje ledd går det fram at dersom en ansatt får kunnskap om eller er bekymret for elevers skolemiljø, skal vedkommende snarest mulig undersøke saken og varsle skoleledelsen.

«Fylkesmannen vil i tilsynet søke å belyse på hvilken måte og til hvilket tidspunkt skolens ledelse ble kjent med bekymringer knyttet til påstander om enkeltlærers overtredelse [ ...]», skriver Fylkesmannen i Vestfold.

LES OGSÅ: Lærer innrømmer seksuell omgang med barn, avslørt av filmer på telefonen

Artikkeltags