Bane Nor ber staten vurdere tog-korridorer: – Synd at vi ikke kunne komme til enighet

LA STÅ: Bane Nor er ikke innstilt på å fjerne Nøtterøy-korridoren fra planprogrammet, slik lokale myndigheter har bedt om.

LA STÅ: Bane Nor er ikke innstilt på å fjerne Nøtterøy-korridoren fra planprogrammet, slik lokale myndigheter har bedt om. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Lokal motstand og standhaftighet fra Bane Nor medfører at et trolig blir Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal fastsette planprogram for hvilke korridorer som skal utredes for nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik.

DEL

(Tønsbergs Blad) TØNSBERG: Det er Nøtterøykorridoren som har skapt hodebry for Bane Nor. Sterk lokalpolitisk motstand mot dette alternativet er årsak til at Bane Nor i desember i fjor sendte brev til Samferdselsdepartementet med anmodning om statlig fastsettelse av planprogram for den delen av intercity i Vestfold som omfatter Tønsberg-regionen.

Blankt nei

Flertallene i Tønsberg bystyre og kommunestyret på daværende Nøtterøy sa i sine høringsuttalelser til trasévalgene nei til utredning av Nøtterøykorridoren.

LES OGSÅ: Ny farlig situasjon ved bommene fanget på film: – Slike ting skal ikke skje

Bane Nor mener på sin side at den er svært viktig å ha med i planprogrammet og ba i et brev 22. desember i fjor Samferdselsdepartementet fastsette hvilke alternativer som skal med i planprogrammet. Dermed er kommunene fratatt rollen som planmyndighet for programmet.

– Det er synd at vi ikke kunne komme til enighet med kommunene. Nå avventer vi departementets behandling, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR i en pressemelding som ble sendt ut fredag.

INNSIGELSER: Det er fremmet en rekke innsigelser mot bane på bru over Byfjorden i en såkalte Vearkorridoren.

INNSIGELSER: Det er fremmet en rekke innsigelser mot bane på bru over Byfjorden i en såkalte Vearkorridoren. Foto:

Planrogrammet blir trolig fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementene er ikke bundet av svarfrist. Det er derfor uvisst hvor lang tid det vil ta før departementet tar en avgjørelse.

– Vi forholder vi oss til departementets beslutning, og ser frem til å fortsette planleggingen av dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke, sier Solhaug i pressemeldingen.

Negative konsekvenser

Intercitystrekningen i sørfylket er det ingen lokal strid om. Derfor kan Sandefjord og Larvik fortsatt være planmyndighet for den delen av planprogrammet som gjelder for strekningen i de to kommunene. Det medfører at de tidsmessig ligger foran Tønsberg i løypa.

Det politiske flertallet mener et dobbeltspor over Kanalen og nordre del av Nøtterøy vil få så store negative konsekvenser for områdene som berøres, at de ikke vil anbefale en slik løsning. Dette alternativet forutsetter stasjon der den ligger i dag og planfri kryssing av Halfdan Wilhelmsens allé.

LES OGSÅ: Stasjonsbygningen på Sem: Innviet av Kong Oscar II i 1881. Nå står den til forfall

Det er politiske enighet lokalt om at Vearkorridoren kan tas med i planprogrammet. Denne korridoren innebærer stasjon nærmere Eckersbergs gate, tunnel under Slottsfjellet og bane på bru over Byfjorden.

Jarlsbergkorridoren

Det har haglet med innsigelser mot Vearkorridoren. Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen og Riksantikvaren har alle vært på banen med innsigelser mot dette alternativet. Kystverket har varslet innsigelse mot Nøtterøykorridoren og viser til krav om selingshøyde i Vestfjorden.

LES OGSÅ: Venstre-Suzy langer ut mot dem som sa nei til jernbane over Nøtterøy

Etter lokalpolitisk press, har Bane Nor sagt seg villig til å ta Jarlsbergkorridoren med i planprogrammet og ser for seg flere løsninger i denne korridoren. Bane Nor mener at løsning med stasjon på Korten og en der man bruker dagens sløyfe gjennom sentrum kan være aktuelle.

Det kan ligge snubletråder også for Jarlsbergkorridoren. Bane Nor presiserer at ingen av disse forslagene har vært ute på høring og derfor ikke behandlet av myndigheter med innsigelsesrett.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.