I et par måneder har nattarbeidene pågått ute på rullebanen.

Hver natt mellom klokka 23 og 05 er det full bygggeaktivitet.

Luftfartstilsynet har gitt Torp utsatt frist til å utbedre rullebanen i år. Ny og bedre rullebane er et absolutt krav for å kunne fortsette driften ved flyplassen.