Legger om krysset for å takle ferjetrafikken

Nå må du være obs på forandret kjøremønster i krysset ved Park Hotel.