Her er veien stengt et par uker til. Og straks begynner de å grave i sentrum

ANLEGGSARBEIDER: Sanering av vann og avløp foregår øverst i Kjellbergveien, som er forlengelsen av Pukkestadveien. Bildet er tatt fra krysset med Haneholmveien.

ANLEGGSARBEIDER: Sanering av vann og avløp foregår øverst i Kjellbergveien, som er forlengelsen av Pukkestadveien. Bildet er tatt fra krysset med Haneholmveien. Foto:

Framkommeligheten ved Virik er noe mer trøblete for tida enn vanlig. Årsaken er at Sandefjord kommune sanerer vann- og avløpsanlegget øverst i Kjellbergveien. Denne uka starter gravearbeider også i Kirkegata.

DEL

– På grunn av de pågående arbeidene har Kjellbergveien nedenfor krysset med Haneholmveien vært stengt siden 4. februar, opplyser Kent Anders Jensen.

Han er avdelingsleder for nyanlegg i Sandefjord kommune.

Strekningen er på 300 meter.

Sprengningsarbeider pågår

Nå om dagen foregår det sprengningsarbeider.

Jensen forteller at Kjellbergveien i anleggsperioden er så smal at kjøretøy ikke kan passere.

– Derimot opprettholdes passasjen for myke trafikanter, sier han.

Omkjøring er skiltet

Omkjøring fra Skiringsalveien og Pukkestadveien via Sandefjordsveien er skiltet. Trafikken ledes via Skiringssalveien.

Det er også mulig å ta Haneholmveien, men omkjøringen hvis du skal til sentrum, blir da betydelig lenger.

Kommunen skal også utbedre vann- og avløpsnettet i Vesle Hauanvei.

Meningen er at veien skal gjenåpnes for trafikk 15. mars, muligens litt tidligere.

Stengning også i Kirkegata

Prosjektleder Kristoffer Swift opplyser at kommunen denne uka også starter gravearbeider i Kirkegata.

Også her dreier det seg om nye vann- og avløpsrør.

Strekningen er 65 meter lang, og går fra hjørnet mot Kongens gate til Rådhusgata.

– Gravearbeidene tar seks uker, forteller Swift.

Artikkeltags