Her skal skolebarna sikres. Enten kommer det rundkjøring, eller så blir det lysregulert

Noe skal gjøres i det farlige krysset Lingelemveien/Ringveien. Men veivesenet har ennå ikke bestemt seg for hva. Avgjørelsen tar de i løpet av året.