Her skjer det flest ulykker i Sandefjord

Det har vært totalt 260 trafikkulykker i Sandefjord de fem siste årene. Enkelte strekninger og steder er betydelig mer utsatt enn andre.