– Det er klart det er bra å trene. Det gir jo kroppen styrke så lenge vi er i virksomhet og bruker muskler og litt av hvert, sier Åge Thorkildsen.

Sammen med Arne Lundquist (90) trener han på Framnes-senteret hver eneste uke. På det meste er det opp mot 30 eldre som er i sving.

Både sykling, roing, gangmaskin og styrketrening står på programmet.

Det er veldig lurt i følge en ny norsk forskningsrapport som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i mai. Eldre som trener lever nemlig lenger enn inaktive eldre.

40 prosent lavere risiko

Hovedforfatter for undersøkelsen er professor Ingar Holme ved Norges Idrettshøgskole. Sammen med sine kolleger i undersøkelsen fant han ut at både lett og anstrengende trening bidro til å forlenge livet, Over 5.700 menn i alderen 68-77 år deltok i undersøkelsen, som pågikk over en periode på 12 år. Av disse døde 2.154 deltakere.

I følge Norsk Helseinformatikk hadde det ingen effekt å trene mindre enn en time pr. uke, men seks økter på 30 minutter ga 40 prosent lavere risiko for å dø i løpet av de årene studien varte.

Norsk helsevesens største utfordring de siste årene er at bare 20 prosent av hele befolkningen svarte at de trente så mye i 2007.

Treningen har større effekt på eldres hverdag, enn den har på yngre mennesker, som er aktive på en annen måte mens de er yrkesaktive eller for eksempel følger opp barn.

Som en av konklusjonene i rapporten skriver derfor forfatterne at det offentlige bør ha mer fokus på å øke tilbudet til fysisk aktivitet blant eldre menn, og at det har like stor effekt som at eldre slutter å røyke.

LES OGSÅ: Trening med sjøutsikt

– Noe å se fram til

Åge og Arne kan skrive under på at treningen hjelper, og at ting er lettere i hverdagen.

– Jeg føler meg veldig sprek etter trening, det gjør noe med kroppen. Jeg håper undersøkelsen stemmer. Vi satser på det, fastslår Thorkildsen.

– Jeg holder vel på med de fem årene jeg da, smiler Lundquist, som har trent på Framnes-senteret i om lag ti år.

Og i tillegg til å gi de viktige fysiske minuttene gir treningene de eldre noe å se fram til i en hverdag som for mange kan bli litt stille.

– Det gir oss jo noe å se fram til, og er også viktig sosialt. Etter treningsøktene går vi opp og drikker kaffe og spiser vafler, og da bidrar jeg med litt sang og underholdning, humrer 90 år gamle Arne.

LES OGSÅ: På sykehus: 1,3 pasienter per lege. På sykehjem: 130 pasienter per lege.

Få begynner likevel etter fylte 60

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er fysisk inaktivitet en av de viktigste risikofaktorene i eldre alder. Gjennom regelmessig trening reduseres risikoen for å utvikle blant annet overvekt, lungesykdommer, slag, Alzheimers, og reduserer risikoen for hjertesykdom med 50 prosent.

Regelmessig trening forebygger dessuten beinskjørhet og belastningsproblemer. Utfordringen for mange eldre er at selv om alle kan ha effekt av å begynne å trene, er det få som begynner etter at de har fylt 60 år.

Utfordringen gjelder imidlertid ikke bare de eldste. I følge statistikk er det bare en av fem iblant hele befolkningen, som oppfyller kravene om minst tre timer trening i uka over tid.