Enda en spenningsroman fra Trond (61). Begynte med 28 maskinskrevne sider om 9. april 1940 på Ranvik ungdomsskole

Trond Vernegg hadde skrivekløe allerede på Ranvik ungdomsskole på 60-tallet. Med tiden er det blitt én biografi og fire spenningsromaner.