Vil ha fire togavganger i timen

Vil ha mer tog: Arild Theimann (f.v.) Arve Høiberg og Lozan Balisany vil jobbe for at Sandefjord kan få hele fire avganger i timen mot Oslo om få år. 	Foto: Olaf Akselsen

Vil ha mer tog: Arild Theimann (f.v.) Arve Høiberg og Lozan Balisany vil jobbe for at Sandefjord kan få hele fire avganger i timen mot Oslo om få år. Foto: Olaf Akselsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Et bedre togtilbud allerede fra 2024, det er hva Arbeiderpartiet nå setter alle kluter til for å få til.

DEL

– Det er viktig for Sandefjord og det er viktig for hele Vestfold at vi får til dette. Sandefjord er en stor motor for næringslivet her. Da må man ha nok tog i fram- tiden, sier Arve Høiberg, fylkesordførerkandidat for Vestfold Arbeiderparti.

Fra 2023/2024 er det bestemt at togtilbudet skal styrkes betraktelig i flere byer på Østlandet.

Stortinget har avgjort at det skal gå flere tog fra Sarpsborg, Hamar og Tønsberg. Planene for å få et bedre tilbud i Sandefjord ligger ytterligere noen år fram i tid.

Torp nøkkelen

Men for å få til et bedre tog- tilbud fra Tønsberg, er man avhengig av å ha en «togparkering» hvor togene står parkert når de ikke er i bruk.

Et av områdene som nevnes for det av Jernbaneverket, er Torp. Og det er her Arve Høiberg og hans kollegaer i Sandefjord Arbeiderparti, Arild Theiman og Lozan Balisany, ser muligheter for at start for flere togavganger kan bli Sandefjord, i stedet for Tønsberg. Det vil de skal skje allerede om åtte-ni år, i stedet for nærmere 15 år.

Dersom togparkeringen blir i Torp-området, vil det nemlig være langt dyrere å kjøre tomme tog til Tønsberg klare for passasjerer, enn til Sandefjord.

–Jernbaneverket sier at hvis man nå forskutterer og bygger krysningssporet også forbi Torp, så kan Sandefjord få det samme i 2024 som Tønsberg. Da mener vi at vi nå må jobbe for å få dette med i neste Nasjonal Transport Plan (NTP), samt få det innarbeidet i rutetabellen fra 2023, sier Høiberg.

Det vil ikke koste mer enn det som er forespeilet i NTP. Man må bare forskuttere dette krysningssporet forbi Torp med noen år. Og det sier Jernbaneverket at er mulig, legger han til.

LES MER OM VALGET HER!

Fire avganger

Dersom Ap-trioen får det som de vil, betyr det at togtilbudet blir betraktelig bedre fra Sandefjord om noen få år.

I dag går det ett tog i timen fra Sandefjord i retning Oslo. I rushtiden er målet at det skal bli hele fire avganger fra 2024.

Uten om rushtiden skal det være to avganger mot hovedstaden.

– Vi mener det er behov for så mange avganger. Man ser det på perrongen fra tidlig på morgenen. Allerede fra 6-7- tiden er det nå mye folk. Ser man på trafikkveksten for toget siden 2012, har den vært på hele 21 prosent. Det er rekordhøyt sammenliknet med tidligere år, sier Lozan Balisany som er Aps varaordførerkandidat i Sandefjord i høstens valgs.

Hun mener det bare er fordeler med et styrket togtilbud.

– Man ser at unge småbarnsforeldre nå ønsker seg ut av storbyene for å bosette seg i nærheten. Med fire avganger i timen vil man sikre seg at man gjør det fleksibelt for dem som jobber utenfor Sandefjord, men også for dem som jobber her, sier hun.

– Det er bra for Sandefjord om vi kan få de samme mulighetene i 2024 som Tønsberg. Det er viktig for byen og Vestfold at vi får til dette, sier Arild Theiman som er Aps ordførerkandidat i Sandefjord.

Artikkeltags