Må telle rådhus-stemmene på nytt

Antall scannede stemmesedler var ikke det samme som den manuelle tellingen viste.