Slik kan maktkampen ende

Det er mange mulige varianter av den politiske ledelsen i Sandefjord.