Renseanlegg sprekker med 100 millioner kroner – du får regninga

Utbyggingen av kloakkrenseanlegget på Enga skulle koste 70 millioner kroner. Nå nærmer prislappen seg 170 millioner kroner. – Uhørt. Sånn kan vi ikke holde på, sier Cathrine Andersen (Frp).