Arbeider med vannledningene

I to måneder skal kommunen drive vedlikehold av vannledningene i Sandefjord.