Sørensen reagerer på at regelverket for vannscooter differensierer seg fra bruk av båt.

Regelen er ikke bare vanskelig å gjennomføre, den er også vanskelig for politiet å håndheve, og for alle å forholde seg til. Det er ikke noe annet som blir diskriminert sånn på sjøen, forteller Sørensen.

Loven tilsier at kjøring med vannscooter ikke skal foregå nærmere enn 400 meter fra land med fart over fem knop. Unntaket er en transportetappe på opptil 1.000 meter.

Det betyr i praksis at området rundt Sandefjord byr på utfordringer ved bruk av vannscooter.

– Vannscootereiere ønsker kun å være på vannet og ha en fin sommerdag, på lik linje med hvilken som helst båteier, sier Sørensen.

Forskjellsbehandling

Sørensen forteller at de har blitt oppfordret til å informere sine kunder om regelverket, noe båt-, bil- og motorsykkelforhandlere slipper. Han mener at grunnlaget for dagens lovverk er utdatert.

– Vannscootere støyer og forurenser mindre enn vanlig båt. Regelverket som ligger til grunn er basert på gammel data. Vannscootere på 80-tallet bråket vilt fordi de hadde fri eksos, og jeg tror det er derfor det ble forbudt, sier Sørensen.

Årsak til irritasjon

Vannscootereiere ønsker kun å være på vannet og ha en fin sommerdag, på lik linje med hvilken som helst båteier

I Vestfold Maritim opplever de at de aller fleste har god kunnskap om regelverket, men at dagens regler er den største årsaken til irritasjon.

– Vi har forståelse for at politiet har blitt pålagt å gjøre en jobb, men det hadde vært enklere for både dem og alle brukere av vannscooter, om båt var båt. Vi er oppgitt, men vi har ikke gitt opp, forteller Sørensen.

Kan gi bøter

Sørensen tror at bruken av vannscooter hadde blitt mer spredd utover fjorden, og mindre synlig, om lovverket var likt som for båt. I Vestfold har førere av vannscootere kun små områder å kjøre på.

– At vi får et regelverk å forholde oss til er helt i orden, men at vi blir diskriminert på land og på vann setter vi lite pris på, sier Sørensen.

Kenneth Berg, leder for fellesoperativ enhet i Vestfold politidistrikt, forteller at de ikke har hatt noen problemer med folk som har kjørt vannscooter denne sommeren.

– Det virker som om folk synes det er lettere å forstå reglene nå. Vi er opptatt av å gi informasjon, men det er jo begrenset hvor det er lov å kjøre her i skjærgården, sier Berg.

Han forteller at bøtenivået for ulovlig bruk av vannscooter som regel ligger mellom 5.000–10.000 kroner, men at politiet gjør en individuell vurdering ved hvert enkelt tilfelle.

Les også: Promille- og råkjøring på vannscooter

Vannscooter til søk

Trøndelag brann- og redningstjeneste har fått teste vannscooter som framkomstmiddel ved søk etter mennesker.

– Det kan korte ned responstiden i elva og indre kanaler. Vi fant ut at dette kan vi ha nytte av, forteller Odd Arild Øyen, skipsfører i maritim avdeling.