Schei følges opp av rådmannen

Juridisk kontor og kommuneadvokaten skal i den nye organisasjonen sortere under kommunalsjefen for HR og Utvikling. Men oppfølgingen av Miriam Schei tar rådmann Bjørn Gudbjørgsrud seg av, så lenge hun ikke er i jobb.