Splittet kontrollutvalg kaller varsler og rådmann inn på teppet om oppsigelse og CV-saken

Ble varsler og kommuneadvokat Miriam Schei presset til å gå under møtet hos rådmann Bjørn Gudbjørgsrud 21. oktober i fjor? Fikk Schei i oppdrag å granske CV-saken om organisasjons- og HR-sjef Magne Eckhoff, eller satte hun i gang på egen hånd?