Rådmannen annullerer ekstern bistand i varslersaken

I kontrollutvalget 28. mars opplyste daværende konstituert rådmann Øyvind Wøllo at han ville engasjere ekstern bistand for å få prosessen med kommuneadvokat Miriam Schei og rådmannen i et nytt spor.