– Schei har misbrukt sin rolle som kommuneadvokat ved å drive privat «etterforskning», og med det forsøke å ramme meg

«Ved å fremme udokumenterte påstander og trusler, slik Miriam Schei har for vane å gjøre, med det åpenbare formål å ramme kolleger, viser Schei gjennom sin atferd en sviktende dømmekraft ... Hva den egentlige agendaen til Miriam Schei måtte være, er ukjent ...»