To år siden advokat Fougner i varslerrapporten etterlyste nytt reglement. Nå er det vedtatt

Allerede da granskningen av varslersaken ble lagt fram for formannskapet 4. juli 2017, advarte Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm om at reglementet var utdatert.