– Forvaltningen er redd for å bli sett i kortene

– Det er et paradoks at offentlig forvaltning har flere varslersaker enn privat næringsliv, sa advokat Kari Breirem på et fagseminar om varsling i Gründeriet torsdag, i regi av Sandefjord Næringsforening.