Nå blir det fire kjørefelt til og fra ferjeterminalen

I forbindelse med at nye Color Hybrid kommer i drift fra slutten av juli er det planlagt utvidelser for å sikre bedre trafikkflyt.