Skulle ha møte for å bli enige – møtet ble avlyst fordi de var uenige om hensikten med å møtes

Utbyggeren på Vennerød skulle møte kommunen for å se om partene kunne komme til enighet. Kommunen og utbyggeren ble ikke enige om formålet med møtet, dermed ble det ikke gjennomført.