Utbyggeren på Vennerød har fått gebyrer på nærmere en halv million kroner

Byggearbeider på fem adresser i Vennerødveien har skapt en betent strid mellom kommune og utbygger. Nå har kommunen vedtatt ileggelse av overtredelsesgebyr.