– Næringsforeningen forstår ikke at kultur er næring

Verdensteateret er selve navet i det kulturelle mangfoldet i Sandefjord. Det bør næringsforeningen ta innover seg, i stedet for «pinlig selvros», mener kunstneren Astor Andersen.