Dømt til fengsel etter grovt tyveri fra regnskapsfirma

Stjal for over 180.000 kort tid etter at han hadde sonet sin forrige dom.

DEL

(Tønsbergs Blad) En mann fra Horten var i Vestfold tingrett tiltalt for en rekke tyverier i Horten. Tiltalen omfattet blant annet flere PC-er og PC-skjermer og en mobiltelefon. Han var i tillegg tiltalt for kjøring i narkotikapåvirket tilstand uten førerkort.

LES MER OM TILTALEN: Må i retten for grovt PC-tyveri

Saken gikk i Vestfold tingrett torsdag 8. august.

Stjal server og PC-er

To av tyveriene mannen opprinnelig var tiltalt for frafalt i retten. Dette omfattet tyveri av verktøy fra en bolig under oppføring i Tønsberg, samt tyveri av tre datamaskiner fra en bod i Horten.

Han ble imidlertid dømt for de øvrige tiltalepunktene. Ett av tyveriene, fra et regnskapsfirma i Horten, omfatter blant annet seks datamaskiner, ni dataskjermer og en server.

Tyvegodset hadde en total verdi på til sammen 180.304 kroner. Deler av summen ble utbetalt i erstatning fra et forsikringsselskap, de resterende 96.254 kronene må mannen betale tilbake til firmaet.

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger, fremkommer det i dommen, blant annet for narkotika, kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort.

LES OGSÅ: Holdt 183 km/t i snittfart under politijakt i ruset tilstand uten førerkort

Skjerpende

Mannen erkjente seg skyldig i grovt tyveri, kjøring uten førerkort og bruk av narkotika. Han erkjente seg delvis skyldig i tyveri av en mobiltelefon, og uskyldig for å ha kjørt i påvirket tilstand og tyveri av PC-ene fra en bod. Sistnevnte ble han også frikjent for.

Det grove PC-tyveriet fra regnskapsfirmaet dannet i retten utgangspunktet for straffen, da de andre tiltalepunktene isolert sett ville gitt bot gjennom forelegg.

Retten anså dermed disse punktene som skjerpende for straffen for det grove tyveriet. I tillegg bemerket retten at mannen tidligere er dømt for lignende forhold, og at det kun gikk fire måneder fra han hadde sonet sin siste dom før han på nytt begikk straffbare handlinger.

LES OGSÅ: Pilene peker nedover for kafeen, men Martin Pedersen ser fram mot høsten

Ba om samfunnsstraff

Mannens forsvarer ba om samfunnsstraff. Den tiltalte forklarte at han hadde en rekke helseproblemer, og viste til at han var under utredning for disse. Han fortalte også at han ønsket å legge seg inn på en klinikk for å bli rusfri.

Retten la til grunn at han per nåværende tidspunkt ikke var under aktiv behandling for rusavhengighet.

«Retten vurderer det slik at tiltalte har vanskelig for å vurdere konsekvensene av og innsikt i egne handlinger», heter det i dommen.

Det ble vist til at det grove tyveriet han nå er dømt for ble begått fire måneder etter at han hadde fullført 90 timers samfunnsstraff.

LES OGSÅ: Mann (25) kjørte over det dobbelte av fartsgrensen

Fem måneders fengsel

«Tiltaltes kriminelle handlemønster for likartede overtredelser viser at tiltalte ikke motiveres til å avstå fra kriminelle handlinger ved ileggelse av samfunnsstraff», heter det i dommen.

Han ble dermed dømt til fem måneders ubetinget fengsel. I dommen er mannen også pålagt å betale erstatning på 96.254 kroner til regnskapsfirmaet.

Artikkeltags