(Tønsbergs Blad)

TØNSBERG: Tidligere i høst inngikk Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner en avtale der de var enige om å søke Stortinget om å få gå sammen til en storregion under navnet Viken. Men i både Akershus og Østfold er det nå politisk flertall for å skrote Viken-planene.

Onsdag i denne uken sa en uvant flertallskonstellasjon av Ap, SV, Frp, Sp og MDG i Østfold fylkesting nei til å fortsette arbeidet med en Viken-region. Og i slutten av november var det de samme fem partiene som satte foten ned da fylkesutvalget i Akershus behandlet saken. Her ønsket Arbeiderpartiet å ha med hovedstaden i en ny region, men dette har partifelle og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo stengt døren for.

Buskerud kan dermed bli stående alene om å ville ha en Viken-region. Siden vårt nabofylke i nord før sommeren vedtok at de ikke ville gå videre med en region der også Telemark inngår, er Viken den eneste hesten Buskerud har satset på. Buskerud ønsket lenge å ha med også Vestfold i denne regionen. Men etter at Vestfold fylkesting i september vedtok at de ønsket å fortsette å snakke med både Telemark og Viken-fylkene, skjøv de sistnevnte Vestfold på dør. I ettertid har Vestfold fortsatt samtalene med Telemark om å danne en region Skagerak av disse to fylkene.

Regionreformen

■ Stortinget vedtok i 2015 at det også i fremtiden skal finnes tre folkevalgte nivåer i Norge. H og Frp har ikke flertall for bare å ha stat og kommuner.

■ Samtidig ble det flertall (H, Frp, KrF, V) for å overføre nye oppgaver fra staten til regionene, forutsatt at det blir færre og større regioner.

■ I april 2016 la regjeringen frem en stortingsmelding der den foreslår å erstatte dagens 19 fylkeskommuner med ca. ti regioner fra 1. januar 2020. Målet er å gjennomføre valg av politisk ledelse for de nye regionene i 2019.

■ Etter at fylkeskommunene i disse dager uttaler seg om reformen, vil regjeringen legge frem forslag til ny regioninndeling for Stortinget våren 2017.

Vestfold og Telemark tror på BTV

Samtidig står BTV fortsatt øverst på Vestfold-politikernes agenda. Det kom frem under torsdagens møte i fylkesutvalget, der et klart flertall ville ha sammenslåing med både Telemark og Buskerud. Bare Sp og SV ville at Vestfold skal bestå som eget fylke også i fremtiden.

At BTV nå er eneste reelle alternativ for Vestfold-politikerne fremgikk tydelig av at fylkesrådmannens forslag om å legge intensjonsavtalen mellom Vestfold og Telemark til grunn for en sammenslåing av de to fylkene ble sjaltet ut.

Et lignende vedtak fattetTelemark fylkesting, som hadde møte samme kveld: De vil ha BTV, og sier nei til å gå videre med Vestfold alene.

Når fylkestinget i Buskerud møtes onsdag og torsdag i neste uke vil trolig begge de to største partiene, H og Ap, stemme for samarbeidsavtalen med Østfold og Akershus. Alle i salen er samtidig klar over at de politiske realitetene har endret seg.

– Prosessen har gått på trynet både i Akershus og Østfold. Kortene deles på sett og vis ut på nytt, sier Lavrans Kierulf (Frp) til Tønsbergs Blad.

Han sier at der Høyre og Arbeiderpartiet i Buskerud har vært svært avvisende til å ta med Telemark er Fremskrittspartiet mer avslappet til akkurat det.

LES OGSÅ: Erling Laes avskjedshilsen til Vestfold: - Dere må stå samlet

Vil la Stortinget skjære igjennom

– Men å sette i gang med nye forhandlinger nå har uansett ingen hensikt. Det er det ikke tid til. Dette avgjøres av Stortinget i vårhalvåret, og nå ligger alt i Stortingets hender, sier Kierulf.

Høyres gruppeleder, Rune Kjølstad, mener det eneste riktige for Buskerud er å stemme ja til Viken-avtalen og deretter la Stortinget avgjøre. Han tror avtalen tross alt vil veie tungt.

– At det senere er kommet politiske flertall som ser det annerledes, vil nok Stortinget vurdere på selvstendig grunnlag, tror Kjølstad, som også fortsatt vil ønske Vestfold hjertelig velkommen i en Viken-region.

– Men BTV er helt dødt fra Buskeruds side. Det har vi vært tydelige på hele tiden, fordi vi ser at vi har så lite felles med Telemark, sier Kjølstad.

– Så de som tror at dette betyr nytt grønt lys for BTV, tar feil. Da må de trosse både et fylkespolitisk flertall og alle kommunene i fylket. Det tror jeg ikke skjer, sier Kjølstad.

Han mener også vedtakene fra Østfold og Akershus er så sprikende at det kan minske sannsynligheten for at Stortinget tar hensyn til dem.

– Østfold vil ikke være sammen med hele Akershus, mens Akershus sier at de i hvert fall ikke vil bli delt, sier Kjølstad.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) understreker at Arbeiderpartiet i Buskerud har tatt standpunkt for Viken-avtalen.

– Samtidig må vi diskutere den nye situasjonen. Det gjør Ap på tirsdag, sier Ryberg, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før partigruppen hans har behandlet den.

Styrket tro på BTV

Vestfolds fylkesordfører Rune Hogsnes (H) sier at hans tro på at BTV-regionen blir virkelighet er styrket etter at Akershus og Østfold dumper Viken-regionen.

- Samtidig har jeg kjemperespekt for fylkestinget i Buskerud og den prosessen de nå må ha, sier Hogsnes, som ikke er uten forståelse for at BTV ikke har vært Buskeruds førstevalg.

- De føler en sterk tiltrekning til Oslo-området, og jeg skjønner dem godt, sier han.

Uansett hva Buskerud nå bestemmer seg for, håper han at Buskerud, Vestfold og Telemark kan snakke sammen i en god tone før Stortinget eventuelt slår dem sammen med tvang.

- Jeg skal ikke forskuttere at Stortinget vedtar en BTV-sammenslåing, men staten har jo organisert mye av sin regionale forvaltning nettopp som en BTV-region, påpeker Rune Hogsnes.