Så mye tjener lederne i Vestfold

Artikkelen er over 1 år gammel

Lederlønn i Norge varierer stort basert på hvor i landet du er bosatt.

DEL

Årslønnen til en leder i Vestfold ligger i snitt på 630 000 kroner, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Sammenligner man med nabofylkene Telemark og Buskerud, ser man at ledere i de to fylkene i snitt tjener henholdsvis 635 000 kroner og 647 000 kroner, altså litt høyere enn hva som er tilfellet i Vestfold.

En gjennomsnittlig årslønn for en leder på landsbasis ligger på 738 600 kroner.

– Norge har ganske store regionale variasjonene i lederlønn. Disse kan blant annet forklares med ulikheter i næringsgrunnlag og bransjeinndeling fra sted til sted. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier Audun Ingvartsen. Han er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som står bak Norsk Ledelsesbarometer.

Bedre lønn hos utenlandske selskaper

Målingen viser også at ledere kan tjene enda mer i utenlandske bedrifter, noe som skaper stor konkurranse for det norske markedet.

– Her er det grunn til å rope varsku. Dersom utenlandske aktører i Norge vinner kampen om de dyktigste lederne, kan dette ramme konkurransekraften til den norskeide delen av næringslivet, sier Ingvartsen.

Bruttoårslønnen til ledere som jobber i utenlandske foretak ligger i snitt 115 900 kroner høyere enn hva som er tilfellet for ledere som jobber i en norsk bedrift. Det tilsvarer 17 prosent.

Oljepenger på topp

Riktignok finnes det en ledergruppe som tjener enda mer enn de som jobber for utenlandske bedrifter. Det gjelder ledere i olje- og gassektoren. De har den høyeste årslønnen og snitter ca. en million kroner i årslønn.

Målingen viser også at kvinnelige ledere tjener 81 prosent av hva mannlige ledere gjør, noe som er en liten bedring fra hva tallene viste i 2016.

Ser man på de forskjellige fylkene, så er det Rogaland som ligger i lønnstoppen med en bruttolønn på ca. 830 000 kroner. Målingens laveste lederlønning finner man i Oppland, hvor en leder i gjennomsnitt tjener 579 000 kroner.

Dette tjener norske ledere:

1 042 800 – i statsaksjeselskap

809 500 – i selskaper med utenlandsk hovedeier

693 600 – i norskeid næringsliv

663 500 – i statlig/offentlig virksomhet

648 700 – i fylkeskommune/kommune

738 600 – i snitt for alle Ledernes medlemmer

(Bruttoårslønn i NOK for Ledernes medlemmer i 2017. Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2018)

Artikkeltags