Kjempeøvelse i Vestfold: – Du må regne med støy

STOR ØVELSE: – Det kan påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell, og noe støy i forbindelse med den militære aktiviteten/operasjonene, opplyser HV-01 i en pressemelding.

STOR ØVELSE: – Det kan påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell, og noe støy i forbindelse med den militære aktiviteten/operasjonene, opplyser HV-01 i en pressemelding. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Over 800 personer deltar i Heimevernets øvelse som starter mandag.

DEL

(Østlands-Posten) Denne uka kan det godt hende du ser militære kjøretøy og HV-soldater flere steder i distriktet. Årsaken er at Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 (HV-01) har en stor øvelse. «ØVELSE OSLOFJORD GUARD» foregår fra 16. til 23. april.

– Det kan påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell, og noe støy i forbindelse med den militære aktiviteten/operasjonene, opplyser HV-01 i en pressemelding.

Øvelsen foregår både i Vestfold og Østfold. Spesielt i Tønsberg og på Mågerø vil det være aktivitet i fylket vårt.

Over 800 deltar

Svært mange er involvert i øvelsen. Cirka 800 befal og soldater skal delta.

– HV-01 vil delta med distriktstab, innsatsstyrken POLAR BEAR VI, fire HV-områder i Østfold og ett HV-område i Tønsberg i Vestfold. HV vil under øvelsen samvirke med blant annet Luftforsvaret på Rygge, Forsvarets logistikkorganisasjon og politiet, opplyses det i pressemeldingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ØVER SEG: Spesielt i Tønsberg og på Mågerø vil det være aktivitet i fylket vårt.

ØVER SEG: Spesielt i Tønsberg og på Mågerø vil det være aktivitet i fylket vårt. Foto:HV-01 vil bruke øvelsen til å lede og gjennomføre territorielle operasjoner med prioritet til objektsikring, overvåking/kontroll av utpekte områder og pågripelse/bekjemping av fiendtlige enheter.

Distriktssjef oberstløytnant Børge Gamst opplyser at øvelsen vil ha fokus på videreutvikling av Forsvarets reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen samt sikre viktig infrastruktur ved en væpnet konflikt/krig og støtte til alliert forsterkning. Øvelsen benyttes som del av forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018. I Tønsberg vil HV blant annet øve på bistand til politidistrikt Sør-Øst.

Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01)

■ Dekker fylkene Østfold og Vestfold. Innbefatter 32 kommuner med 10 prosent av Norges befolkning fordelt på blant annet ni byer, to internasjonale flyplasser (Torp og Rygge), to riksveier: E6. E18 samt to internasjonale fergeforbindelser.

■ Distriktssjef: Oberstløytnant Børge Gamst. Ca. 3500 soldater fordelt på 18 HV-områder samt en mobil innsatsstyrke (Polar Bear VI).

■ Hovedkvarter på luftforsvarsbase Rygge.

■ Distriktet har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter samt bistand til det sivile samfunnet.

■ Distriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkesmannsembetene og alle kommunene. Sivilforsvaret og andre sentrale beredskapsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Artikkeltags