Rekordmange får ungdomsstraff i Vestfold

Konfliktrådet Sør-Øst har hatt en nesten tredobling av antall saker som omhandler ungdomsstraff i 2019. Dette er det høyeste antallet av alle konfliktrådene i landet.